Toolbox for HR Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Stworzenie innowacyjnego systemu automatyzującego proces rekrutacji kandydatów na stanowiska programistów, inżynierów systemowych, architektów i pokrewnych opartego o nauczanie maszynowe (Machine Learning) i Big Data

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu automatyzującego proces rekrutacji kandydatów na stanowiska programistów opartego o nauczanie maszynowe. Prace nad systemem zostaną zlecone Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Za realizację głównych zadań systemu odpowiedzialne będą jego trzy podstawowe moduły:

-moduł poszukiwania kandydatów

-moduł pozyskiwania danych kontaktowych kandydatów

-moduł predykcji faktu poszukiwania pracy i skłonności do relokacji

System będzie przeszukiwał publicznie dostępne dane Internetowe w poszukiwaniu kandydatów o zadanych przez Klienta wymaganiach. Efektem jego działania będzie lista kandydatów wraz z utworzonymi profilami zawierającymi niezbędne dane wykorzystywanymi w procesie rekrutacji.

Innowacja procesowa będzie polegała na zastosowaniu uczenia maszynowego, które zautomatyzuje proces pozyskiwania kandydatów, ich danych kontaktowych i odpowiednio przewidzi ich gotowość do zmiany pracy oraz relokacji. Podobne rozwiązania są przez ostatnią dekadę rozwijane dla branży reklamowej budującej na podstawie danych zachowań ofertę produktów i usług dopasowaną do użytkowników, ale wykorzystanie tego typu rozwiązań w branży rekrutacyjnej nie zostało jeszcze przeprowadzone w takiej skali nigdzie na świecie. System będzie implementował następujące technologie IT dotychczas niespotykane w oprogramowaniu stosowanym w branży HR:

1. web crawling do poszukiwania kandydatów.

2. web crawling w oparciu o który nastąpi budowa profilu kandydata.

3. ustalanie danych kontaktowych kandydata w oparciu o znane wzorce.

4. użycie metod uczenia maszynowego do oceny skłonności zmiany pracy

Innowacja produktowa będzie polegała na udoskonaleniu usługi rekrutacji kandydatów. Oprogramowanie pozwoli skrócić czas jej realizacji, obniżyć koszty i przyspieszyć pozyskanie przez Klienta potrzebnych zasobów ludzkich.

Celem projektu jest udoskonalenie usługi rekrutacji specjalistów IT świadczonej przez TB4HR poprzez opracowanie innowacyjnego oprogramowania przeszukującego ogólnodostępne zasoby Internetu. System zostanie wdrożony do działalności wnioskodawcy przyczyniając się do udoskonalenia oferowanej przez TB4HR usługi rekrutacji. Udoskonalenie będzie polegało na skróceniu średniego czasu pozyskania profilu kandydata i tym samym zmniejszeniu średnich kosztów tej operacji. Pozwoli to wnioskodawcy obsłużyć większą liczbę klientów i zwiększyć marżę na usłudze. Celem technologicznym projektu jest uzyskanie innowacyjnego oprogramowania dotychczas niestosowanego w branży HR dzięki któremu firma zyska znaczącą przewagę nad innymi firmami działającymi w segmencie rekrutacji dla branży IT.

Wydatki ogółem: 492 000.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 400 000.00 PLN
Dofinansowanie: 80.00%
Dofinansowanie projektu z UE: 320 000.00 PLN

Comments are closed.

Real Time Analytics